Instal·lació de l'OpenBravo

Openbravo és un ERP lliure. Darrerament se n'ha parlat molt perquè estan incorporant gent important per conformar un equip de professionals reconeguts en el sector tant dels ERP com del programari lliure (com és el cas, per exemple de Jordi Mas).

Avui m'he decidit a fer una instal·lació d'aquest programari i després d'algunes interrupcions en aquesta tasca he aconseguit finalitzar-ho.

He utilitzat una kubuntu (festy, tot i que segurament no és la millor distriució per a tenir una aplicació d'aquest tipus en producció).

El primer que cal és preparar el sistema:

aptitude install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps postgresql-8.2 sun-java6-jdk ant

És possible que calgui algun altre paquet, però com que jo ja en tenia altres d'instal·lats, amb aquests i els proposats per aptitude n'he fet prou.

Després descarreguem l'aplicació des de Openbravo a SourceForge. El següent pas, abans de fer la instal·lació serà definir algunes variables:
sudo echo "JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun" >> /etc/environment
sudo echo "CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat5.5" >> /etc/environment
sudo echo "CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat5.5" >> /etc/environment
sudo echo "CATALINA_OPTS=-server -Xms384M -Xmx512M" >> /etc/environment
Cal canviar el password per a l'usuari del sistema de gestió de bases de dades Prostgres
psql -U postgres
alter role postgres with password 'new_password'
També cal modificar l'script d'arrancada del tomcat perquè sinó no ens funcionarà Openbravo:
sudo vi /etc/init.d/tomcat5.5

On posa TOMCAT_SECURITY=YES canviar-ho per TOMCAT_SECURITY=NO
Ara ja només cal donar permisos d'execió a l'arxiu Openbravo que ens hem descarregat i executar-lo:
sudo chmod +x OpenbravoERP-2.33-linux-installer.bin
sudo ./OpenbravoERP-2.33-linux-installer.bin


Només cal anar seguint les indicacions de l'instal·lador. Tot seguit poso els paths d'algunes de les aplicacions que demana l'instal·lador per no haver-les de buscar per a una Ubuntu Feisty Fawn.


Instal·lació de Java: /usr/lib/jvm/java-6-sun
Ant: /usr/share/ant
Tomcat: /usr/share/tomcat5.5/server
PostgreSQL: /usr/lib/postgresql/8.2/bin/

Es pot seguir una guia al wiki de Openbravo que és força completa.