Expansió del sistema d'arxius GFS2 sobre LVM

A partir de l'article que plantejava una configuració de dos nodes amb DRBD, LVM i GFS2 apareix la necessitat d'utilitzar la característica d'expandir el volum lògic, una de les característiques més importants del LVM.

Depenent del sistema d'arxius l'expansió del volum es pot fer en calent, i en altres casos cal tenir el volum desmuntat. En el cas de GFS2 es permet fer l'expansió amb el volum actiu. Es fa en un dels nodes i com que ja hi ha DRBD que s'encarrega de replicar els dos dispositius de bloc, els canvis es propaguen a l'altre node.

Primer s'expandeix el volum lògic:

# lvextend -L1.5GB /dev/ClusterVol01/storage01
  Extending logical volume storage01 to 1,50 GB
  Logical volume storage01 successfully resized

Tot seguit es pot fer créixer el sistema d'arxius a la mida del volum lògic:

# gfs2_grow -D -h /dev/ClusterVol01/storage01
FS: Mount Point: /cluster/storage01
FS: Device:      /dev/mapper/ClusterVol01-storage01
FS: Size:        262142 (0x3fffe)
FS: RG size:     65531 (0xfffb)
DEV: Size:       393216 (0x60000)
The file system grew by 512MB.
gfs2_grow complete.

Es pot veure que la mida del sistema d'arxius, tal i com indica la sortida anterior ha augmentat:

# df
/dev/mapper/ClusterVol01-storage01  1310496    264848   1045648  21% /cluster/storage01

Tot seguit, des de l'altre node (debian2) podem veure que encara no s'han propagat els canvis:

# df
/dev/mapper/ClusterVol01-storage01   1048400    264848    783552  26% /cluster/storage01

Però al cap de poca estona, des del segon node ja es pot veure la propagació del sistema d'arxius:

/dev/mapper/ClusterVol01-storage01  1310496    264848   1045648  21% /cluster/storage01

Ja tenim més disc per a treballar.