Sshfs per sistema d'arxius remot

SSHFS és el SSH File System, per a poder muntar un accés remot per ssh com si es tractés d'una partició de disc o un volum lògic (LVM). SSHFS efunciona amb FUSE que és un framework que permet crear un sistema d'arxius en l'espai d'usuari (per a usuaris sense privilegis). Existeixen molts projectes que fan us d'aquest framework amb finalitats molt diverses.

Es pot necessitar en casos que, per exemple, es necessiti accedir per ssh a un projecte i es necessiti obrir molts arxius alhora. Una opció és obrir la consola i anar i obrint arxius remots a mesura que es necessiten, però és una mica lent. El millor és muntar el servidor remot com a local i utilitzar un ide, com Eclipse.

Si es disposa d'accés al servidor per SSH només cal instal·lar sshfs a l'ordinador "client".

# aptitude install sshfs

Suposarem que el servidor remot es diu server1, que l'usuari que emprem per accedir per ssh és user1 i que la ruta a la que necessitem accedir és /var/www/project1. Primer crearem al client el punt de muntatge, per exemple /home/user/project1:

# mkdir /home/user/project1
# sshfs user1@server1:/var/www/project1 /home/user/project1

Amb això ja tenim disponible tots els arxius al punt de muntatge triat, i amb els permisos corresponets a l'user1 dins server1.

Per a desmuntar l'accés cal emprar una instrucció de FUSE:

# fusermount -u /home/user/project1

Comentaris

Com muntar accessos SFTP

Nova guia per millorar la configuració entre client i servidor:
http://wiki.lapipaplena.org/index.php/Com_muntar_accessos_SFTP