Oracle Virtual Server 2.2.1 amb DELL Poweredge R710

Aquesta setmana ha començat la instal·lació del sistema de virtualització pel nou ERP a la feina. Ens hem trobat que de forma aleatòria obteniem un kernel panic de forma aleatòria (crec que aleatòria).

Es tracta de l'Oracle Virtual Server 2.2.1 que està basat en Oracle enterprise linux que, alhora, està basat en Redhat Enterprise Linux 5.3. Tot això es munta en un servidor DELL R710 amb una controladora Dell PERC H200 Integrated.

Això feia que la càrrega del mòdul mpt2sas "de vegades" no anés correctament i s'obtingués al kernel panic.

Després de provar sense cap èxit actualitzacions de Bios i "patches" de DELL no ens n'hem sortit, per desesperació dels responsables de la instal·lació.

Amb un sistema que no acaba d'anar bé està permès de jugar-hi així que he fet un invent.

Se sabia d'aquest problema en el Redhat Enterprise Linux 5.3 i que en el 5.5 ja estava solucionat. Buscant pels recursos Linux d'oracle he trobat un repositori public anomenat public-yum que conté repositoris del Oracle Enterprise Linux però també per Virtual Server (OVS).

L'únic kernel disponible per a OVS és el 2.6.18-128.2.4.1.25el5xen que és el que està instal·lat. Se segueixen les instruccions per instal·lar el repositori de la versió EL5:

# cd /etc/yum.repos.d/
# wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo

activem el repositori 5.5 deixant l'arxiu descarregat així:

[el5_u5_base]
name=Enterprise Linux $releasever U5 - $basearch - base
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/EnterpriseLinux/EL5/5/base/$basearch/
gpgkey=http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-el5
gpgcheck=1
enabled=1

Executem:

# yum list
# yum install kernel-xen.i686

Això ens instal·la el següent kernel, que no és compatible amb OVS perquè no arrenca correctament el sistema de virtualització (que es basa en XEN).

I tot seguit fem la substitució de l'arxiu del mòdul de kernel mpt2sas.ko

# cd /lib/modules/2.6.18-128.2.1.4.25.el5xen/kernel/drivers/scsi/mpt2sas/
# cp mpt2sas.ko mpt2sas.ko.bk
# cp /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/drivers/scsi/mpt2sas/ mpt2sas.ko ./

Ara ja podem arrencar el servidor sense problemes amb el kernel panic! Per fi!